RVC

Angharad Cefnogwyr

Y Coleg Milfeddygol Brenhinol yw ysgol filfeddyg annibynnol fwyaf a hiraf y DU ac yn Aelod Sefydliad o Brifysgol Llundain. Ymchwil a yrrir gan chwilfrydedd sydd o fudd i fywydau pobl ac anifeiliaid.