Gwaredu BVD Hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus Ar-lein

Bioddiogelwch

Ap Bioddiogelwch

Cyflenwyr a labordai

Lawrlwythiadau

Llyfryn BVD (pdf)

Taflen BVD (pdf)

Cyflwyniad BVD / Ffurflen Datganiad - Profi Gwrthgyrff Stoc Ifanc (pdf)

Cais am daliad i cychwyn Helfa PI (pdf)

Rhestr Prisiau PI (pdf)

Siart lif Helfa PI (noddiant) (pdf)

Templed anfoneb Chwilio am Anifeiliaid PI (excel)

Gwaredu BVD PI Hunt - Canllawiau (pdf)

Telerau ac Amodau (pdf)

 

 

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Lywodraeth Cymru ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy’n egluro pam rydym yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu’i gweld.

Cliciwch yma i weld a darllen Hysbysiad Preifatrwydd Cysylltu â Ni Gwaredu BVD cyn llenwi’r ffurflen.