Gwaredu Scab
Cysylltwch
Os ydych chi’n credu bod eich defaid wedi’u heintio â chlafr, cliciwch yma i gysylltu â ni
01554 748576

Mae Gwaredu Scab yn cynnig diagnosis clafr am ddim i bob diadell sydd â chlafr yng Nghymru gan filfeddygon a thriniaeth am ddim gan gontractwyr dipio symudol cymeradwy.

Mae'r Clafr yn cael ei achosi gan widdonyn arthropod parasitig. Mae’n glefyd hynod heintus a all achosi problemau lles sylweddol ymhlith diadelloedd.

Os ydych yn amau bod clafr ar eich diadell, ffoniwch dîm Gwaredu Scab ar 01554 748576 neu e-bostiwch gwareduscab@colegsirgar.ac.uk


Dai Davies
Managing Director

Steven George
Technical Directors

Julie Evans
Social Media

Bethan Griffiths
Accounts

James Sutton
Marketing

Arthur Smith
Executive Officer

Charlotte James
Strategy

Jac Evans
Manager

Contact Us - welsh


01554 748576


gwareduscab@colegsirgar.ac.uk


Coleg Sir Gar,
Gwaredu Scab,
Gelli Aur Campus,
Gelli Aur,
Carmarthenshire,
SA32 8NJ


Mon to Thu - 9am - 5pm,
Fri - 9am - 4:30pm


Get in touch

Feel free to drop us a line below!


Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Contact Us - welsh