Mae Gwaredu BVD ar agor o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9.00am a 5:00pm ac ar ddydd Gwener rhwng 9:00am a 4:30pm ar wahân i wyliau cyhoeddus. Gallwch gysylltu â ni un ai drwy gwblhau a chyflwyno’r ffurflen, anfon ebost at gwaredubvd@colegsirgar.ac.uk neu ffonio 01554 748576.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i Lywodraeth Cymru ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) rydym wedi datblygu Hysbysiad Preifatrwydd sy’n egluro pam rydym yn casglu, defnyddio a phrosesu eich gwybodaeth a phwy fydd yn gallu’i gweld.

Cliciwch yma i weld a darllen Hysbysiad Preifatrwydd Cysylltu â Ni Gwaredu BVD cyn llenwi’r ffurflen.